Σχολή νέων διαιτητών – κριτών καλαθοσφαίρισης

0

Έναρξη Λειτουργίας Σχολής για νέους Διαιτητές και Κριτές

 

Η Σχολή Καλαθοσφαίρισης της ΚΟΚ ανακοινώνει την έναρξη Σχολής, για νέους Διαιτητές και Κριτές καλαθοσφαίρισης, η οποία θα αρχίσει τον Ιανουάριο και θα ολοκληρωθεί τα μέσα Φεβρουαρίου. Τη σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση από όλη την Κύπρο. Άλλοι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να συμπληρώσουν και αποστείλουν το σχετικό έντυπο, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας http://www.basketball.org.cy/kok/formnewref.aspx, το αργότερο μέχρι 10 Ιανουαρίου 2019.

Η πρώτη συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Ιανουαρίου, 2019 στο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ» στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ, όπου θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο και το λεπτομερές πρόγραμμα των μαθημάτων.

Star Balm